Cài đặt IDM miễn phí - Crack IDMCài đặt IDM miễn phí -  Hướng dẫn Crack IDM 


Hướng dẫn crack:
Cách 1: Dùng serial number và sửa file host(Khi Crack bằng cách 2 bị lỗi thì sử dụng cách này luôn)

- Vào đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc
- Mở file host lên và thêm xuống dưới cùng dòng:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
27.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
save lại.
Lưu ý: Một số trường hợp không lưu được thì làm như sau:
- Copy file host ra 1 nơi nào đó ví dụ như Desktop -> Sửa file host vừa copy -> Dán đè file host trong thư mục cũ -> Nếu có thông báo thì chọn OK...

- Mở Internet download manager lên sẽ hiện lên thông báo(hoặc vào Registration chọn Registration) nhập key sau:
First Name: DienDanBacLieu.Net
Last Name: Bac Lieu
Mail: diendanbaclieu@gmail.com
NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A

link download : 
http://up.4share.vn/f/784a4e40404b494c/IDM6.09 full crack.rar/123456

Link dự phòng: http://downloadidm.org/download/IDM6.09 full crack.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét